עמוד:290

הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית דוגמה מספר ( 8 ) בתרשים מתואר אלקטרון ) , ( שנכנס לאזור שבו שוררים שדות אחידים : שדה חשמלי ושדה מגנטי ] B = 3 [ T . החלקיק נכנס במהירות שגודלה וכיוונה יוצר זווית ° 30 = a עם כיוון השדות . א . מה צורת המסלול ומה סוג התנועה של האלקטרון במקרה המתואר ? ב . מהו רדיוס הסיבוב של תנועה זו ? ג . מהו זמן המחזור של תנועה זו ? ד . כעבור כמה זמן ייעצר האלקטרון רגעית ? ה . מהו המרחק שהתקדם האלקטרון עד לעצירתו הרגעית ? ו . כמה סיבובים ביצע האלקטרון עד לעצירתו הרגעית ? פתרון דוגמה מספר ( 8 ) א . האלקטרון ינוע בשילוב של שתי תנועות : תנועה מעגלית במישור הניצב לקווי השדה . • תנועה בתאוטה קבועה עד לעצירה רגעית, ולאחריה בתנועה • בתאוצה קבועה בכיוון הפוך לקווי השדה . שילוב זה יוצר תנועה בורגית ברדיוס קבוע פסיעה משתנה . בתחילה הפסיעה הולכת וקטנה בכיוון השדה, ולאחר מכן הולכת וגדלה בכיוון הפוך לקווי השדה . ב . נמצא את רדיוס הסיבוב לפי החוק השני של ניוטון : ג . זמן המחזור של התנועה : ד . האלקטרון ייעצר רגעית כאשר רכיב מהירותו בכיוון השדה החשמלי יתאפס . נמצא תחילה את תאוטתו : ה . המרחק שעבר האלקטרון : ו . מספר הסיבובים שביצע עד לעצירתו הרגעית : B E v α לפני עציר ה אחרי עציר ה B E v B E v 290 פרק 16 כוח על חלקיק טעון בשדה מגנטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר