עמוד:288

הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית 21 Fig x I I x Z X Y y I x Z X Y y x I I x Z X Y y דוגמה מספר ( 6 ) תותח אלקטרונים פולט אלומה מקבילה של אלקטרונים במהירות שגודלה v . האלומה נעה בקו ישר בין שני לוחות אופקיים גדולים שאורכם x , שביניהם שורר שדה חשמלי E , ושדה מגנטי B שנוצר על ידי שני סלילים המאונכים ללוחות . בכל אחד מהסלילים זורם זרם I ) כמתואר בתרשים ( . ניתן להזניח את כוח הכבידה על אלומת האלקטרונים . א . היעזרו במערכת הצירים וקבעו את כיוון : [ 1 ] השדה המגנטי . [ 2 ] הכוח המגנטי . [ 3 ] הכוח החשמלי . [ 4 ] השדה החשמלי . ב . בטאו את מהירות האלקטרונים v באמצעות E ו - B . ג . מבטלים את השדה המגנטי בין לוחות הקבל ) השדה החשמלי נשאר כמו קודם ( . אלומת האלקטרונים נכנסת באותה המהירות v שחישבתם בסעיף ב . האלומה נעה במסלול פרבולי, שמידת ההסחה שלו היא y ) כמתואר בתרשים ( . [ 1 ] בטאו את היחס של האלקטרון באמצעות : x , B , E ו - y . [ 2 ] מצאו את ערכו של y אם נתון : . פתרון דוגמה מספר ( 6 ) א . [ 1 ] כיוון השדה המגנטי הוא Y + ) על פי כלל יד ימין ( . [ 2 ] כיוון הכוח המגנטי הוא Z + ) על פי כלל יד ימין, המטען שלילי ( . [ 3 ] כיוון הכוח החשמלי צריך להיות שווה בגודלו ומנוגד בכיוונו לכוח המגנטי . מכאן שכיוון הכוח החשמלי הוא Z – . [ 4 ] כיוון השדה החשמלי על מטען שלילי מנוגד לכיוון הכוח החשמלי . מכאן שכיוון השדה החשמלי הוא Z + . ב . על פי החוק הראשון של ניוטון : ג . [ 1 ] נחשב את המטען הסגולי של האלקטרון באמצעות מאפייני התנועה שלו בשדה : [ 2 ] נציב את הנתונים בביטוי שמצאנו עבור y : 288 פרק 16 כוח על חלקיק טעון בשדה מגנטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר