עמוד:258

I כיוון השדה Bיטנגמה לקביעת הכיוון של השדה המגנטי במרכז הכריכה המעגלית, נשתמש שוב ב כלל יד ימין שהכרנו קודם : מניחים את יד ימין כך שהאצבעות סוגרות על התיל נושא הזרם, והאגודל מופנה בכיוון הזרם . כאמור, באופן זה האצבעות מראות את כיוון השדה המגנטי שנוצר על ידי הזרם . שימו לב : לעיתים נוח יותר לקבוע את כיוון השדה המגנטי כאשר האצבעות והאגודל מחליפים תפקידים : האצבעות סוגרות על הכריכה בכיוון הזרם, ואז האגודל מופנה לכיוון השדה המגנטי . I I NS I B + _ L שדה מגנטי בתוך סילונית ארוכה נושאת זרם סליל שאורכו גדול בהרבה מרדיוסו נקרא סילונית . כאשר זורם דרך הסליל זרם חשמלי, נוצר בתוכו שדה מגנטי אחיד למדי, ומחוץ לסליל השדה נחלש ככל שמתרחקים מהקטבים . באמצעות פיזור אבקה פרומגנטית ניתן לראות שצורת השדה המגנטי של סילונית דומה לזה שנוצר בקרבת מוט מגנטי . למעשה, השדה המגנטי הכולל של סילונית הוא השקול הווקטורי של כל השדות, הנוצרים על ידי N הלולאות הבודדות המרכיבות את הסילונית . השדות המגנטיים בתוך הסילונית מחזקים זה את זה, ומחוץ לסליל הם מחלישים זה את זה . ככל שמספר הליפופים גדול יותר, כך עוצמת השדה גדולה יותר . ניתן להראות שעבור סילונית שמורכבת מ - N לולאות, ושרדיוסה R קטן מאוד ביחס לאורכה L , השדה המגנטי בתוכה ) לא קרוב מדי לקטבים ( הוא שדה אחיד ) בקירוב ( , שגודלו נתון על ידי המשוואה : . כיוון השדה המגנטי לקביעת הכיוון של השדה המגנטי במרכז הסילונית, נשתמש שוב בכלל היד הימנית . אם מניחים את יד ימין כך שהאצבעות סוגרות על הסליל בכיוון הזרם, אז האגודל מופנה בכיוון השדה . I B I B B 258 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר