עמוד:255

נסורת מגנטית סביב מוט מגנטי ( מימין ) וסביב מגנט פרסה ( משמאל ) מאפייני קווי השדה המגנטי וצפיפותם כדי למפות קווי שדה של מגנט כלשהו, ניתן להניח אותו מתחת לדף נייר דק ומתוח או מתחת למשטח זכוכית שקוף . במקום מחטים מגנטיות נפזר נסורת ברזל על הנייר או על הזכוכית . נזכיר שברזל הנמצא בקרבת קוטב מגנטי הופך למגנט . כאשר נקיש קלות על הנייר או על משטח הזכוכית, הנסורת תסתדר בהשפעת המגנט בצורה מסוימת, לפי קווי השדה המגנטי . באיורים מתוארות הדגמות, שמהן ומניסויים דומים ניתן לאפיין את קווי השדה המגנטי : · בכל נקודה, כיוון השדה הוא ככיוון המשיק באותה נקודה . · קווי השדה אינם חותכים זה את זה . · לא ניתן לתאר קווי שדה של קוטב מגנטי בודד כי לא ניתן ליצור קוטב מגנטי בודד . לכן קווי השדה המגנטי ) בין הקטבים ( הם קווים סגורים . · קווי השדה יוצאים מהקוטב הצפוני של המגנט ו נכנסים לקוטב הדרומי שלו, וסוגרים את המסלול בתוך המגנט . זאת בשונה מקווי השדה החשמלי המתחילים במטען חיובי ומסתיימים במטען שלילי או באינסוף . · צפיפות קווי השדה המגנטי מייצגת את עוצמתו של השדה המגנטי . ככל שקווי השדה צפופים יותר, כך העוצמה של השדה המגנטי חזקה יותר . · צפיפות קווי השדה המגנטי גדולה ליד הקטבים - שם עוצמת השדה גבוהה, וקטנה מאוד במרכז המוט המגנטי - שם עוצמת השדה נמוכה מאוד . ( ! ) שאלת חשיבה : בהינתן מוט ברזל ומוט מגנטי הזהה לו בצורתו, האם תוכלו לזהות, על ידי פעולה אחת בלבד, איזה מהם הוא המוט המגנטי ? 255 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר