עמוד:249

בתרשים א מוצג מעגל חשמלי הכולל מקור מתח . 20 שהכא"מ שלו ] V [ 20 = ε והתנגדותו הפנימית ניתנת R , קבל R ו - 2 להזנחה, שני נגדים שהתנגדויותיהם 1 שקיבולו C , אמפרמטר A , וולטמטר V ושני מפסקים S . S , 1 פתוחים 2 S נשאר S ברגע 0 = t ( מפסק 2 סוגרים את מפסק 1 R כפונקציה של פתוח ) , ומודדים את המתח על הנגד 1 t , פותחים את הזמן . לאחר זמן ארוך, ברגע מסוים 0 = 1 S , ומודדים את עוצמת S וסוגרים את מפסק 2 מפסק 1 R כפונקציה של הזמן . הזרם דרך הנגד הזרם דרך הנגד 2 R כפונקציה של הזמן מוצג בתרשים ב, והמתח על 2 R כפונקציה של הזמן מוצג בתרשים ג . הנגד 1 תרשים ב תרשים ג ] V [ V t [ s ] 0 0 5 10 15 20 30 25 20 15 10 5 I [ A ] t [ s ] 0 0 70 60 50 40 30 20 10 02 . 0 015 . 0 01 . 0 005 . 0 תרשים א S1 ε S 2 R1 R2 CD V A C BA R . א . חשבו את התנגדות הנגד 2 חשבו את קבוע זמן הפריקה τ . ב . חשבו את הקיבול C של הקבל . ג . R . ד . חשבו את התנגדות הנגד 1 S . ה . חשבו את המטען שעל כל אחד מלוחות הקבל לפני שסוגרים את מפסק 2 S : מ - C ל - D או מ - D ל - C ? ו . S וסגירת מפסק R2 לאחר פתיחת מפסק 1 לאיזה כיוון זורם הזרם בנגד 2 נמקו . 249 פרק 14 מעגלי RC , טעינה ופריקה של קבלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר