עמוד:246

בתרשים א מתואר מעגל חשמלי המאפשר טעינה ופריקה . 13 של קבל . התנגדות המקור ומד - הזרם זניחים . מחברים את המתג S ל - A . מהו המתח על הקבל C א . לאחר זמן רב ? לאחר זמן רב מעבירים את המתג S מ - A ל - B . מהו ב . A ? הזרם המרבי שיראה האמפרמטר 2 הגרף בתרשים ב מתאר את הזרם שנמדד על ידי ג . אחד האמפרמטרים כפונקציה של הזמן . האם גרף זה A עשוי להתאים לזרם שנמדד על ידי האמפרמטר 1 A ? נמקו . או לזרם שנמדד על ידי האמפרמטר 2 חשבו את קיבול הקבל C . ד . מחליפים את הקבל C בקבל אחר שקיבולו גדול יותר, ה . וחוזרים על הניסוי . האם השטח המוגבל בין הגרף שבתרשים ב ובין הצירים, גדל, קטן או אינו משתנה ? נמקו . R Ω 3000 = 2 AB S C R1 V ] [ 48 = ε A2 תרשים א A1 I [ A ] תרשים ב 0 0 016 . 0 012 . 0 008 . 0 004 . 0 02 . 0 ] t [ s 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 בתרשים א מתואר מעגל חשמלי שבנתה תלמידה . המעגל כולל . 14 מקור מתח אידיאלי שהכא"מ שלו ] V [ 10 , קבל שקיבולו C , נגד R . R , נגד שהתנגדותו Ω 2000 = 2 שהתנגדותו Ω 1000 = 1 התלמידה טענה את הקבל ( קצה המפסק נגע ב - x ) , ולאחר מכן פרקה את הקבל ( קצה המפסק נגע ב - y ) . הגרף בתרשים ב מתאר את ( ln ( I ( לוגריתם טבעי של הזרם ) כפונקציה של t , גרף שאותו סרטטה התלמידה בהתאם למדידות הזרם שביצעה . הזרם I נמדד ביחידות מילי - אמפר ] mA [ . האם הגרף שבתרשים ב עשוי להתאים לזרם שנמדד על ידי מד - הזרם א . A ? נמקו . A , או לזרם שנמדד על ידי מד - הזרם 12 חשבו את קיבול הקבל C . ב . העתיקו את תרשים ב, והוסיפו לתרשים סרטוט מקורב של הקו הישר ג . שיתקבל עבור מד - הזרם שאינו מתואר בגרף הנתון . R בתהליך הפריקה של הקבל ? ד . מהי כמות החום המשתחררת בנגד 2 R ? האם כמות חום זו תלויה בהתנגדותו של הנגד 2 R2 x y S C R1 ε A2 תרשים א A1 תרשים ב 3 . 1 3 . 2 ] t [ s 86 . 13 ln ( I ) 246 פרק 14 מעגלי RC , טעינה ופריקה של קבלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר