עמוד:242

תרגילים במעגל המתואר בתרשים נתונים ערכי הקבל והנגד : ,Ω 10,000 = R . 1 C = 2,200 [ µF ] . הכא"מ של מקור המתח ] V [ 3 = ε . חשבו את : המתח והמטען על הקבל זמן רב לאחר סגירת המפסק . א . המתח על הנגד והזרם דרכו מיד עם סגירת המפסק . ב . במעגל המתואר בתרשים נתונים ערכי הקבל והנגד : . 2 ] R = 10,000 Ω , C = 2,200 [ µF . הכא"מ של מקור המתח ] V [ 3 = ε . חשבו את המתח על הקבל ועל הנגד זמן רב לאחר סגירת המפסק . א . כעת פותחים את המפסק . חשבו את המתח על הנגד כאשר ב . המתח על הקבל הוא % 63 מערכו המרבי . R . . 3 µF ] , C1 = 4 Ω , C [ 3 = 2 במעגל המתואר בתרשים נתון ש : ] µF [ 6 = 1 הכא"מ של מקור המתח ] V [ 24 = ε . חשבו את : המתח והמטען על כל קבל כשהמפסק פתוח . א . המתח והמטען על כל קבל זמן רב לאחר סגירת המפסק . ב . במעגל המתואר בתרשים נתון ש : . 4 R . הכא"מ של מקור µF ] 2 = 20 [ µF ] , C1 = 4 Ω , C2 = 4 Ω , R [ 5 = 1 המתח ] V [ 12 = ε . חשבו את המתח והמטען על כל קבל זמן רב לאחר סגירת המפסק . ε S C R ε S C R ε R1 C1 C2 S ε R2 R1 C1 C2 242 פרק 14 מעגלי RC , טעינה ופריקה של קבלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר