עמוד:233

השתנות הזרם ( בערכו המוחלט ) על הנגד השתנות המתח ( בערכו המוחלט ) על הנגד במהלך פריקת הקבל במעגל RC במהלך פריקת הקבל במעגל RC מהניתוח ומהגרפים ניתן להסיק כי : , . V C,max בזמן 0 = t המטען והמתח על הקבל מקסימליים וערכיהם : ε = עם תחילת הפריקה, המטען והמתח על קבל דועכים בצורה מהירה ( מעריכית ) , ולאחר מכן שואפים אסימפטוטית לאפס, הערך הסופי . כעבור זמן R·C = τ , המטען והמתח דועכים לכ - % 37 מערכיהם ההתחלתיים ( המקסימליים ) . הזרם והמתח על הנגד במהלך הפריקה − τ = . הזרם במעגל שווה בכל רגע לערך Qt Qe ( ) t במהלך הפריקה המטען דועך מעריכית לפי הפונקציה max ε ( בגרף מתואר הערך המוחלט I = It Ie ( ) t , כאשר Rmax max = − τ − הנגזרת של המטען לפי הזמן, לכן מתקיים של הזרם במעגל ) . − τ ⋅ − = ε . בגרף מתואר הערך ) ( Vt e R t Vt RIt ( ) ( ) ⋅ = ולכן : המתח על הנגד מתקבל מתוך חוק אוהם R המוחלט של המתח על הנגד . שימו לב : המשמעות של סימן המינוס במשוואות של זרם הפריקה ושל המתח על פני הנגד היא שזרם פריקת הקבל הוא בכיוון הפוך לזרם הטעינה שלו . ] I [ A Imax Imax 37 . 0 t [ s ] t [ s ] 0 τ Imax = ε R VR [ V ] ε ε 37 . 0 τ מהגרפים נוכל להסיק כי במהלך פריקת הקבל במעגל RC מתקיים : בזמן 0 = t , הזרם דרך הנגד מקסימלי ושווה ל - . לכן גם המתח עליו מקסימלי ושווה ל - ε . עם תחילת הפריקה, גודל הזרם על הנגד והמתח עליו דועכים בצורה מהירה, מעריכית, ולאחר מכן שואפים אסימפטוטית לאפס, הערך הסופי . במהלך הפריקה, כיווני הזרם והמתח על הנגד הפוכים בכיוונם לזרם ולמתח במהלך הטעינה . כעבור זמן RC = τ , גודל הזרם והמתח יורדים לכ - % 37 מערכיהם ההתחלתיים, המקסימליים . השטח הכלוא מתחת לגרף הזרם בתלות בזמן במהלך הפריקה, שווה בגודלו למטען שעבר במעגל . 233 פרק 14 מעגלי RC , טעינה ופריקה של קבלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר