עמוד:214

פתרון דוגמה מספר ( 3 ) C עברו מטענים מן הכדור הראשון אל הכדור השני, א . C לכדור השני שקיבולו 2 בחיבור הכדור הראשון שקיבולו 1 אבל המטען הכללי נשאר קבוע . מכיוון שהחיבור בין הכדורים הוא חיבור במקביל ( כי המתחים על פניהם שווים ) , הקיבול השקול שווה לסכום הקיבולים . נחשב תחילה את קיבול הכדור השני : נסמן ב - Q ' 1 את מטען הכדור הראשון לאחר החיבור . משימור מטען נקבל : לכן הקיבול של הכדור הראשון הוא : נחשב את רדיוס הכדור הראשון : ב . מטען הכדור השני : המטען על הכדור הראשון לאחר החיבור : המטען על הכדור הראשון לפני החיבור : דוגמה מספר ( 4 ) C נמצא חומר C הוא ] µF [ 8 . בין הלוחות של 2 במעגל המתואר בתרשים א, הקיבול של 1 C עם החומר המבדד הוא ] µF [ 24 . ε . הקיבול של 2 מבדד בעל קבוע דיאלקטרי יחסי 3 = r חשבו את : א . [ 1 ] המתח על כל אחד משני הקבלים . [ 2 ] האנרגיה החשמלית הכוללת, האגורה בשני הקבלים הטעונים . מוציאים את החומר המבדד מבין לוחות הקבל . חשבו את : ב . [ 1 ] המתח על כל אחד מהקבלים במצב זה . [ 2 ] האנרגיה החשמלית הכוללת האגורה בשני הקבלים . C מנתקים את מקור המתח, ולאחר ג . לאחר הוצאת החומר המבדד מבין לוחות הקבל 2 C ( ראו תרשים ב ) . מכן מחזירים את החומר המבדד אל בין הלוחות של 2 האם החזרת החומר המבדד גורמת לשינוי במתח על כל אחד מהקבלים ? הסבירו . C1 - + - + V = 60 [ V ] C2 C1 - + C2 א ב - + - + 214 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר