עמוד:226

C . . 20 µF ] , C [ 5 = 2 במעגל המתואר בתרשים נתון ] µF [ 20 = 1 הכא"מ של מקור המתח הוא ] V [ 16 = ε . חשבו את המתח על כל אחד מהקבלים כאשר : שני המפסקים פתוחים . א . S נשאר פתוח ) . ב . S ( המפסק 2 סוגרים את המפסק 1 S . ג . S ופותחים את המפסק 1 סוגרים את המפסק 2 C הוא ] µF [ 5 . . 21 במעגל שמתואר בתרשים א, הקיבול של 1 C נמצא חומר מבדד בעל קבוע דיאלקטרי יחסי בין הלוחות של 2 C עם החומר המבדד הוא ] µF [ 20 . ε . הקיבול של 2 4 = r C נמצא חומר מבדד בעל קבוע דיאלקטרי יחסי בין הלוחות של 3 C עם החומר המבדד הוא ] µF [ 4 . ε . הקיבול של 3 2 = r הכא"מ של מקור המתח הוא ] V [ 20 = ε . חשבו את המתח על כל אחד משלושת הקבלים . א . חשבו את האנרגיה החשמלית הכוללת, האגורה בשלושת ב . הקבלים הטעונים . C ( ראו תרשים ג . מוציאים את החומר המבדד מבין לוחות הקבל 2 ב ) . חשבו את המתח על כל אחד מהקבלים במצב זה . C , מנתקים ד . לאחר הוצאת החומר המבדד מבין לוחות הקבל 2 את מקור המתח ואחר כך מוציאים את החומר המבדד מבין C ( ראו תרשים ג ) . חשבו את המתח על כל אחד לוחות הקבל 3 מהקבלים במצב זה . C1 C2 S1 ε S2 C1 ε C2 תרשים א תרשים ב תרשים ג C3 C1 ε C2 C3 C2 C3 C1 226 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר