עמוד:202

תרשים ב תרשים א תרגילים התרשים שלפניכם מתאר מעגל חשמלי, הכולל שלושה . 1 מקורות כא"מ שהתנגדויותיהם הפנימיות ניתנות להזנחה, ושלושה נגדים . העתיקו את התרשים למחברתכם, וסמנו בו את כיווני א . הזרמים על פי בחירתכם . באמצעות נתוני המעגל ועל סמך חוקי קירכהוף, רשמו שלוש משוואות שמתוכן ניתן למצוא את הזרמים העוברים דרך שלושת המקורות . אינכם נדרשים לפתור את המשוואות . על אילו חוקי שימור מבוססים חוקי קירכהוף ? ב . נתון המעגל החשמלי במצב שבו המפסק S סגור . . 2 מהו הזרם העובר דרך המפסק S ? נמקו . א . V ? ב . מהו הפרש הפוטנציאלים AB ε . ג . ε ו - 3 מצאו את הכא"מ של שני מקורות המתח 2 פותחים את מפסק S . מצאו את : ד . הזרם ( גודל וכיוון ) במעגל . ] 1 [ V . ] 2 [ הפרש הפוטנציאלים AB מתח ההדקים של כל אחד משלושת המקורות . ] 3 [ במעגל המתואר בתרשים א׳, התנגדויות המקורות וכן התנגדות . 3 מד - הזרם ניתנות להזנחה . באמצעות נתוני המעגל ועל סמך חוקי קירכהוף, רשמו א . משוואות שמתוכן ניתן למצוא את הזרמים העוברים דרך שני המקורות . ε , אם מד - הזרם מורה אפס . ב . 1 ε בטאו את היחס 2 R מהחיבור למעגל . ג . מנתקים את הנגד 3 ε , אם מד - הזרם מורה אפס . 1 ε רשמו ביטוי ליחס 2 ε שהתנגדותו ד . R מחברים מקור מתח נוסף 3 במקום הנגד 3 הפנימית זניחה ( תרשים ב ) . ε אם מד - הזרם ] 1 [ ε ל - 2 איזה קשר מתמטי מתקיים בין 3 מורה אפס ? ε אם מד - הזרם מורה ] 2 [ מהו הזרם העובר דרך מקור הכא"מ 1 אפס ? 11 Fig R2 R3 1 ε 3 ε 2 ε R 1 פרק - Fig 12 a I1 = 4 [ A ] I2 = 2 [ A ] S AB R1 = 2 Ω r 1 = 1 Ω V ] [ 6 = 1 ε R3 = 4 Ω R2 = 6 Ω r 3 = 1 Ω ? = 3 ε r 2 = 1 Ω ? = 2 ε BA R1 ε 1 R2 R3 A 2 ε BA R1 ε 1 R2 3 ε A 2 ε 202 פרק 12 מעגלים מורכבים וחוקי קירכהוף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר