עמוד:200

דוגמה מספר ( 2 ) יש לחשב את הזרם דרך כל אחד מהנגדים במעגל שמתואר בתרשים . פתרון דוגמה מספר ( 2 ) שלב ראשון - סימון זרם בכל ענף במעגל . כיווני הזרמים נבחרים בצורה שרירותית . שלב שני - נשתמש בחוק הזרמים של קירכהוף לגבי הצמתים במעגל, כדי למצוא קשרים בין זרמי הענפים . לגבי הצומת A נקבל : כפי שניתן לראות, אותם זרמים זורמים בצומת B ובצומת A , אולם בכיוונים הפוכים . לכן בצומת B תתקבל אותה המשוואה כמו בצומת A . שלב שלישי - נשתמש בחוק המתחים של קירכהוף לגבי העניבות במעגל . נבחר כיוון הקפה חיובי בכיוון השעון בעניבה העליונה ובעניבה התחתונה . בעניבה העליונה נקבל : בעניבה התחתונה נקבל : קיבלנו שלוש משוואות בשלושה נעלמים : מפתרון מערכת המשוואות מתקבל : AB R1 = 4 Ω R3 = 10 Ω R2 = 8 Ω r 1 = 1 Ω V ] [ 12 = 1 ε r 2 = 2 Ω V ] [ 28 = 2 ε AB R1 = 4 Ω R3 = 10 Ω I3 I1 I2 I3 I2 R2 = 8 Ω r 1 = 1 Ω V ] [ 12 = 1 ε r 2 = 2 Ω V ] [ 28 = 2 ε I3 I1 I2 I1 200 פרק 12 מעגלים מורכבים וחוקי קירכהוף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר