עמוד:198

סיכום 1 . שני חוקי קירכהוף מאפשרים לחשב זרמים ומתחים במעגלים חשמליים מורכבים . א . חוק הצומת : סך הזרמים הנכנסים אל הצומת שווה לסך הזרמים היוצאים ממנו : . ב . חוק המתחים : הסכום האלגברי של המתחים החלקיים לאורך כל מסלול סגור במעגל, הנקרא "עניבה" או "לולאה", שווה לאפס, כלומר : . 2 . ניתוח ופתרון של מעגל מורכב באמצעות חוקי קירכהוף, כולל את השלבים הבאים : א . סימון הזרמים בכל ענף במעגל, כאשר כיווני הזרמים נבחרים באופן שרירותי . ב . החלטה שרירותית לגבי הכיוון החיובי של הזרם בכל עניבה, עם או נגד תנועת מחוגי השעון . ג . כתיבת משוואה המתבססת על כלל הזרמים ( חוק הצומת ) עבור כל נקודת צומת . ד . רישום כל המכפלות I·R על כל הנגדים, כאשר לזרם יהיה ערך חיובי אם הוא בכיוון שבחרנו באותה לולאה, ושלילי אם הוא בכיוון ההפוך . ה . סימון חץ הכיוון לכל מקור מתח במעגל הכללי, מהלוח השלילי לעבר החיובי . ו . קביעת ערך חיובי או שלילי לכל מקור מתח : אם חץ הכיוון של מקור המתח זהה לכיוון הזרם השרירותי שבחרנו בעניבה, אז הוא ייחשב חיובי, אחרת - שלילי . ז . עבור כל עניבה, כתיבת משוואה המתבססת על כלל המתחים של קירכהוף : . 3 . ניתן לחשב את המתח בין כל שתי נקודות במעגל חשמלי מורכב באמצעות הביטוי : , כאשר כללי סימני הזרם ומקורות המתח זהים לאלה שבסעיף הקודם . 4 . גשר ויטסטון הוא מעגל חשמלי המיועד למדידת התנגדות במקרים שבהם חישוב ישיר באמצעות מדידת זרם ומתח כרוך בשגיאות מדידה גדולות . כאשר גשר ויטסטון מאוזן מתקיים : , כאשר R התנגדות משתנה R התנגדויות קבועות וידועות, ו - R3 ו - R2 אינה ידועה, 1 ההתנגדות של הנגד x ( פוטנציומטר ) . פרק - 2 Fig 198 פרק 12 מעגלים מורכבים וחוקי קירכהוף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר