עמוד:193

NM P ε L תלמיד בנה מעגל חשמלי שיאפשר שינוי של עוצמת הזרם דרך . 19 נורה . המעגל מכיל מקור מתח שהכא"מ שלו ] V [ 16 = ε והתנגדותו הפנימית ניתנת להזנחה ; נורה שרשום עליה ] W ] / 6 [ V [ 18 ; ונגד משתנה אחיד MN שהתנגדותו המרבית Ω 20 ואורכו ] cm [ 30 . חשבו את המרחק בין הקצה M של הנגד המשתנה לבין המגע א . הנייד P , כאשר הנורה מאירה באורה המלא . חשבו את ההספק של מקור המתח כאשר הנורה מאירה באורה ב . המלא . [ 1 ] כדי להקטין ברציפות את עוצמת האור של הנורה, לאיזה כיוון יש להזיז את המגע הנייד P , ג . לכיוון הקצה N או לכיוון הקצה M ? נמקו . [ 2 ] האם יש מצב שבו הנורה תכבה לחלוטין, כאשר המגע הנייד P נמצא במגע עם הנגד המשתנה ? נמקו . התלמיד שינה את החיבורים ובנה את המעגל החשמלי המתואר בתרשים הבא . התלמיד הציב את המגע הנייד P בנגד המשתנה, כך שגם הפעם הנורה מאירה באורה המלא . מהו המרחק בין הקצה M של הנגד המשתנה לבין המגע ד . הנייד P ? חשבו את ההספק של מקור המתח כאשר הנורה מאירה ה . באורה המלא . [ 1 ] כדי להקטין ברציפות את עוצמת האור של הנורה, לאיזה כיוון יש להזיז את המגע הנייד P , ו . לכיוון הקצה N או לכיוון הקצה M ? נמקו . [ 2 ] האם יש מצב שבו הנורה תכבה לחלוטין, כאשר המגע הנייד נמצא במגע עם הנגד המשתנה ? נמקו . ε NM P L 193 פרק 11 אנרגיה, הספק ונצילות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר