עמוד:188

במעגל החשמלי המתואר, נתוני הסוללה הם ] r = 1 Ω , ε = 14 [ V , . 7 והתנגדות הנגד Ω 6 = R . מה הזרם הזורם דרך המקור ? א . V . ב . V ו - CD חשבו את הפרש הפוטנציאלים AB חשבו את האנרגיה שנמסרת לנגד במשך 2 דקות . ג . חשבו את האנרגיה שהתבזבזה במקור במשך 2 דקות . ד . חשבו את האנרגיה שסופקה על ידי המקור במשך 2 דקות . ה . לרשותכם שלוש נורות של פנס כיס, סוללה, נגד משתנה ( אחד בלבד ) . 8 ותילים מוליכים . על אחת הנורות רשום ] V ] / 4 [ W [ 6 ועל שתי האחרות רשום ] V ] / 0 . 3 [ W [ 9 . 0 . כא"מ הסוללה הוא ] V [ 8 = ε והתנגדותה הפנימית היא Ω 5 . 0 = r . תכננו מעגל חשמלי ובו כל הרכיבים שלרשותכם, כך שכל שלוש א . הנורות יאירו בהתאם לרשום עליהן . סרטטו את המעגל והסבירו מדוע התכנון מתאים לדרישות . חשבו את התנגדות הנגד המשתנה במעגל שתכננתם . ב . חשבו את מתח ההדקים של הסוללה במעגל שתכננתם . ג . לתלמיד יש שלוש נורות שעליהן רשום ] W ] / 6 [ V [ 4 , שלוש סוללות של ] V ] , 12 [ V ] , 6 [ V [ 18 שהתנגדותן . 9 הפנימית זניחה, תילים מוליכים ומפסקים . התלמיד התבקש לבנות באמצעות הציוד שברשותו ( ובאמצעותו בלבד ) פנס ובו שלושה מצבי תאורה : תאורה נמוכה עם נורה אחת, תאורה בינונית עם שתי נורות, ותאורה גבוהה עם שלוש נורות . הפנס צריך לפעול כך שהנורות יאירו באורן המלא בכל אחד משלושת מצבי התאורה . הניחו שהתנגדות הנורות קבועה ( אינה תלויה בטמפרטורה ) . לבניית הפנס התלמיד בחן את האפשרויות ( 1 ) - ( 4 ) שלפניכם . חיבור הנורותמקור המתחאפשרות חיבור 3 הנורות מחוברות בטורסוללה של ] V [ 18 ( 1 ) 3 הנורות מחוברות במקבילסוללה של ] V [ 6 ( 2 ) 2 נורות במקביל, ובטור לשלישיתסוללה של ] V [ 12 ( 3 ) 3 הנורות מחוברות במקבילסוללה של ] V [ 18 ( 4 ) התלמיד בחר תחילה לבנות את הפנס לפי אפשרות ( 1 ) . א . האם הפנס יפעל כנדרש ? הסבירו . חשבו את הזרם העובר דרך הסוללה כאשר 3 הנורות מאירות . ב . התלמיד בחר לבסוף לבנות את הפנס לפי אפשרות ( 2 ) . ג . חשבו את הזרם העובר דרך הסוללה כאשר : [ 1 ] רק נורה אחת מאירה . [ 2 ] שתי הנורות מאירות . [ 3 ] שלוש הנורות מאירות . הסבירו מדוע אפשרויות ( 3 ) ו - ( 4 ) אינן מתאימות לבניית פנס שיפעל כנדרש לעיל . ד . במצב שבו 3 הנורות מאירות באורן המלא, באיזה מהמעגלים המתוארים באפשרות ( 1 ) או ( 2 ) מתפתח ה . הספק גדול יותר ? הסבירו . Ω 1 = r v ] [ 14 = ε R = 6 Ω AB CD ,r ε R L1 L2 L3 188 פרק 11 אנרגיה, הספק ונצילות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר