עמוד:184

דוגמה מספר ( 3 ) המעגל החשמלי שבתרשים כולל סוללה שהכא"מ שלה ] V [ 9 והתנגדותה הפנימית Ω 3 , וחמישה נגדים . מצאו את ההתנגדות השקולה בין הנקודות A ו - B . א . מצאו את מתח ההדקים של הסוללה . ב . חשבו את ההספק : ג . המנוצל במעגל . ] 1 [ המבוזבז במקור . ] 2 [ המסופק על ידי המקור . ] 3 [ חשבו את נצילות המקור . ד . פתרון דוגמה מספר ( 3 ) שני הנגדים הימניים הם מקבילים ומחוברים בטור לשני הנגדים השמאליים שגם הם מקבילים . א . ארבעת הנגדים האלה מחוברים במקביל לנגד התחתון : * ההתנגדות השקולה של המעגל : ב . הזרם הזורם במעגל : מתח ההדקים : ג . [ 1 ] ההספק המנוצל : ההספק המבוזבז במקור : ] 2 [ ההספק המסופק על ידי המקור : ] 3 [ הנצילות : ד . Ω 6Ω 6 AB r = 3 Ω v ] [ 9 = ε Ω 6 Ω 6 Ω 6 * נשתמש בסימון / / כדי לציין חיבור במקביל של קבוצת נגדים . 184 פרק 11 אנרגיה, הספק ונצילות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר