עמוד:182

תרגילים לדוגמה ( כולל פתרון ) דוגמה מספר ( 1 ) לרשותכם ארבע נורות של פנס כיס, סוללה, נגד משתנה ותילים מוליכים . על שתי הנורות הראשונות רשום ] V ] / 2 [ W [ 5 ועל האחרות רשום ] V ] / 0 . 8 [ W [ 4 . כא"מ הסוללה ] V [ 20 והתנגדותה הפנימית Ω 2 = r . האם ארבע הנורות יכולות לפעול בהתאם לרשום עליהן, כאשר הן א . מחוברות : [ 1 ] בטור זו לזו ? [ 2 ] במקביל זו לזו ? נמקו . תכננו מעגל חשמלי הכולל את כל הרכיבים שלרשותכם, כך שכל ארבע ב . הנורות יאירו בהתאם לרשום עליהן . סרטטו את המעגל והסבירו . חשבו את התנגדות הנגד המשתנה במעגל שתכננתם . ג . פתרון דוגמה מספר ( 1 ) כאשר הנורות פועלות בהתאם למה שרשום עליהן, הזרם דרך כל אחת מהן הוא : א . [ 1 ] לא . בחיבור טורי, הזרם דרך כל הרכיבים צריך להיות שווה, בניגוד למה שקיבלנו מהנתונים הרשומים . [ 2 ] לא . בחיבור מקבילי, המתח על כל הרכיבים צריך להיות שווה, ונתון שהמתחים על הנורות שונים . ב . דרך הנורות 1 ו - 2 צריך לזרום זרם של ] A [ 4 . 0 , ודרך הנורות 3 ו - 4 צריך לזרום זרם של ] A [ 2 . 0 ; לכן יש לחבר את שתי הנורות שעובר דרכן זרם של ] A [ 2 . 0 במקביל, ואליהן לחבר בטור את הנורות שדרכן עובר זרם של ] A [ 4 . 0 . מאחר שהמתח הכולל על הנורות יהיה ] V [ 14 , ואילו כא"מ הסוללה הוא ] V [ 20 , יש להוסיף בטור את הנגד המשתנה כמתואר בתרשים . הזרם העובר דרך המקור, הנגד המשתנה והנורות 1 ו - 2 צריך להיות ג . ] A [ 4 . 0 , והזרם דרך כל אחת מהנורות שבמקביל ] A [ 2 . 0 . נמצא את התנגדות כל אחת מהנורות : ,r ε R L1 L2 L3 L4 ,r ε R L1 L2 L3 L4 182 פרק 11 אנרגיה, הספק ונצילות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר