עמוד:168

דוגמה מספר ( 2 ) תלמיד בנה מעגל חשמלי כמתואר בתרשים . הוא הזיז את הגררה P לנקודות שונות לאורך הנגד המשתנה, שקצותיו מסומנים באותיות M ו - N . אחרי כל הזזה של הגררה, הוא מדד ורשם את הוראת הוולטמטר ואת הוראת האמפרמטר . בהתאם לתוצאות המדידות, התלמיד חישב את התנגדות הנגד המשתנה וסרטט גרף של אחד חלקי הזרם שהאמפרמטר הורה כפונקציה של התנגדות הנגד המשתנה . הוכיחו שקיים קשר ליניארי בין אחד חלקי הזרם לבין התנגדות הנגד המשתנה . א . מה מייצג שיפוע הגרף ? ב . מה מייצגת נקודת החיתוך של הגרף עם הציר האנכי ? ג . חשבו את הכא"מ של מקור המתח . ד . חשבו בעזרת הגרף את ההתנגדות הפנימית של מקור המתח . ה . פתרון דוגמה מספר ( 2 ) א . 1 ב . שיפוע הגרף : ε r . ג . נקודת החיתוך עם הציר האנכי שווה ל - ε נבחר שתי נקודות שעל קו המגמה ונחשב את השיפוע : ד . 1 נקבל ] I = 0 . 069 [ A ומהגרף רואים ש Ω 144 = R , מכאן : ה . 1 49 . 14 = I A ⎡ ⎤ ⎢ ⎣ כאשר : ⎥ ⎦ NM R P A V ,r ε R [ Ω ] 360 72 108 144 49 . 14 49 . 11 168 פרק 10 כא”מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר