עמוד:158

חשבו את ההתנגדות השקולה בכל אחד מהמעגלים החשמליים הבאים : . 1 תרגילים Ω 5 Ω 01Ω 40 Ω 5 Ω 5Ω 5 Ω 5Ω 01Ω 10 Ω 10 Ω 01Ω 10 Ω 01Ω 40 Ω 01Ω 5 Ω 04Ω 01Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 120 Ω 40 Ω 10 Ω 10 Ω 021Ω 021Ω 120 Ω 40 Ω 10 Ω 021Ω 40 Ω 021Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 10 Ω 10 Ω 5 Ω 120 Ω 120 Ω 01Ω 40 Ω 10 ב . א . ג . ה . ח . ז . ו . ד . א ג ה ז ב ד ו ח 158 פרק 9 מעגלים חשמליים פשוטים : מעגל מעורב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר