עמוד:147

פרק - מעגלים חשמלים פשוטים 20 Fig R R1 V R2 V1 V2 R1 V R2 R3 A S1 S2 המעגל חשמלי שבתרשים כולל מקור מתח ] V = 12 [ V , תילים . 7 מוליכים שהתנגדותם זניחה, אמפרמטר אידיאלי A , ותיל אחיד MN שאורכו ] m [ 2 . 1 והתנגדותו המרבית Ω 90 . כאשר המגע הנייד P נמצא בנקודה A : א . חשבו את עוצמת הזרם במעגל . ] 1 [ חשבו את המתח בין M ל - A . ] 2 [ כאשר המגע הנייד P נמצא בנקודה B : ב . חשבו את עוצמת הזרם במעגל . ] 1 [ חשבו את המתח בין M ל - B . ] 2 [ היכן יש למקם את המגע הנייד כדי שעוצמת הזרם במעגל תהיה מינימלית ? חשבו עוצמת זרם זה . ג . ] V = 12 [ V MN PAB m ] 0 . 4 [ m ] 0 . 4 [ m ] [ 4 . 0 A המעגל החשמלי המתואר בתרשים מורכב ממקור מתח V , שלושה . 5 S ואמפרמטר A . נתון : R2 , S , שני מפסקים R1 , R1 , 2 נגדים 3 R . R , Ω 12 = 3Ω 18 = 2 ההתנגדות הפנימית של מקור המתח ושל האמפרמטר זניחה . S פתוח , עוצמת הזרם S סגור והמפסק 2 נתון שכאשר המפסק 1 העובר דרך המקור היא ] A [ 1 . S סגור , עוצמת S פתוח והמפסק 2 כמו כן נתון שכאשר המפסק 1 הזרם העובר דרך המקור היא ] A [ 3 . R . חשבו את המתח של מקור המתח V ואת התנגדות הנגד 1 מעגל חשמלי מורכב ממקור מתח V , שלושה נגדים ושני מדי - מתח . 6 ( ראו תרשים ) . הניחו כי מדי - המתח הם אידיאליים . R . R , Ω 2 = 1 נתונות ההתנגדויות Ω 6 = 2 V . V ] , V [ 54 = 1 במצב המתואר, מדי - המתח מורים ] V [ 36 = 2 חשבו את התנגדות הנגד R . א . מצאו את מתח הסוללה V . ב . 147 פרק 8 מעגלים חשמליים פשוטים : טורי ומקבילי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר