עמוד:145

R . ג . התנגדות הקטע AC שווה לשני שלישים מההתנגדות המרבית, כלומר : Ω 20 = AC ABCD P V = 24 [ V ] R = 30 Ω הזרם דרך המקור : הזרם דרך הנגד R : I הזרם דרך הנגד המשתנה : AC = V T R AC = 24 A ] [ 2 . 1 = 20 145 פרק 8 מעגלים חשמליים פשוטים : טורי ומקבילי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר