עמוד:141

תרגילים לדוגמה ( כולל פתרון ) מעגל טורי דוגמה מספר ( 1 ) במעגל החשמלי שבתרשים מתח המקור הוא ] V = 24 [ V ועוצמת הזרם דרך מקור המתח היא I . בטאו באמצעות R את ההתנגדות החשמלית א . השקולה של המעגל . חשבו את ההתנגדות R , אם נתון כי עוצמת הזרם I ב . במעגל החשמלי היא ] I = 3 [ A . חשבו את המתח על כל אחד מהנגדים . ג . נתון כי הפוטנציאל של ההדק השלילי של מקור ד . המתח הוא אפס . חשבו את הפוטנציאל בנקודות B , A ו - C . פתרון דוגמה מספר ( 1 ) ההתנגדות השקולה : א . על פי חוק אוהם : ב . המתח על כל אחד מהנגדים : ג . הפוטנציאל בכל אחת מהנקודות : ד . I R1 = RR2 = 3 R R3 = 4 RV = 24 [ V ] AB C 141 פרק 8 מעגלים חשמליים פשוטים : טורי ומקבילי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר