עמוד:138

התנגדות שקולה במעגל מקבילי על פי חוק אוהם ( ומכיוון שהמתחים על הנגדים שווים ) מתקיים : על פי הגדרת ההתנגדות השקולה צריך להתקיים : נציב בכלל הצומת ונקבל : ולאחר צמצום ב - V נקבל : במקרה של n נגדים מחוברים במקביל נקבל : מסקנה : במעגל מקבילי , סכום הערכים ההופכיים של התנגדויות הנגדים שווה ל ערך ההופכי של ההתנגדות השקולה שלהם . במקרה הפרטי, כאשר כל הנגדים המחוברים במקביל הם בעלי T R . R אותה התנגדות R , ההתנגדות השקולה היא = n יחס הזרמים במעגל מקבילי , לכן : 2 2 R V I = , 1 1 R V R מתקיים : = I R , 1 עבור שני נגדים 2 מסקנה : בחיבור מקבילי, יחס הזרמים דרך הנגדים הפוך ליחס ההתנגדויות של הנגדים המתאימים . דרך הנגד שהתנגדותו קטנה יותר, יזרום זרם גדול יותר . מכשירי מדידה במעגלים חשמליים עד כה ניתחנו מעגליים חשמליים ודיברנו על זרמים ומתחים, ללא התייחסות למבנה של מכשירי המדידה המשמשים למדידת הגדלים הללו בחלקי המעגל השונים . למעשה, אופן פעולת מכשירי המדידה המסורתיים מבוסס על ידע האלקטרומגנטיות שנכיר בהמשך . בנוסף, כיום רוב המכשירים הם אלקטרוניים ואופן פעולתם מסובך עוד יותר . לכן נתייחס אל כל מכשיר מדידה כאל "קופסה סגורה" שיש לה פונקציה מוגדרת במעגל החשמלי . נציג שני מכשירים המשמשים למדידת מתח ישר ולמדידת זרם ישר , כלומר מתח וזרם שאינם משנים את כיוונם . 3 2 1 3 2 1 VVV III RRR = = = V I R AB AB T = T1 2 3 RRRR VVVV + + = T1 2 3 1 1 1 1 RRRR = + + T1 2 3 n 1 1 1 1 1 . . . RRRRR = + + + + 2 1 1 2 I IR R = 138 פרק 8 מעגלים חשמליים פשוטים : טורי ומקבילי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר