עמוד:122

גרף "זרם - זמן" וגרף "מטען - זמן" - המקרה של זרם קבוע כאשר מתקיים זרם חשמלי, מטען עובר ממקום למקום . כמות זו, שעוברת בפרק זמן t , ניתנת לחישוב על ידי q = I·t . ניתן גם לחשב כמות מטען זו על ידי חישוב השטח הכלוא מתחת לגרף " זרם - זמן " ( המתאר את הזרם כפונקציה של הזמן ) . גרף המתאר את תלות כמות המטען כפונקציה של הזמן נקרא גרף "מטען - זמן" . השיפוע שלו שווה לעוצמת הזרם החשמלי . גרף "זרם - זמן" וגרף "מטען - זמן" - המקרה של זרם משתנה כאשר השדה החשמלי המסופק על ידי מקור המתח אינו קבוע , עוצמת הזרם החשמלי בתיל משתנה עם הזמן . את הזרם ברגע מסוים, הזרם הרגעי ( I ) t , אפשר לחשב באופן מתמטי כנגזרת של פונקציית מטען - זמן, או באופן גרפי כמשיק בכל נקודה ונקודה לגרף "מטען - זמן" . הכמות הכוללת של המטען שעברה דרך חתך בתיל במשך זמן t , שווה גם במקרה זה לשטח הכלוא מתחת לגרף "זרם - זמן" ( מבחינה מתמטית, זהו למעשה האינטגרל של פונקציית זרם - זמן ) . גרף מטען - זמן עבור זרם קבועגרף זרם - זמן עבור זרם קבוע גרף זרם - זמן עבור זרם משתנה גרף מטען - זמן עבור זרם משתנה ] I [ A t [ s ] QT = I . t q [ C ] t [ s ] I = ∆ q t ∆ q ∆ t ∆ I [ A ] t [ s ] q ( t ( = ∫ I ( t ( . dt q [ C ] t [ s ] I ( t ) = dq dt dq q dt t 122 פרק 6 זרם חשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר