עמוד:96

96 פרק 4 אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי כדור מוליך שרדיוסו ] R = 10 [ cm , שבו קדוחה תעלה צרה מאוד העוברת דרך מרכזו, טעון במטען שלילי . . 11 נתון כי הפוטנציאל החשמלי בנקודה A , הנמצאת במרחק 100 ס"מ משפת הכדור, הוא ] V [ 20 . פרוטון משוחרר ממנוחה מהנקודה A מול התעלה . מהי האנרגיה החשמלית של מערכת הפרוטון והכדור בנקודה A ? א . מהי האנרגיה החשמלית של מערכת הפרוטון והכדור כשהפרוטון מגיע לשפת הכדור ? ב . מצאו את מהירותו של הפרוטון כהרף עין לפני הגעתו לכדור הטעון . ג . מצאו את מהירותו של הפרוטון כשהוא חולף על פני מרכז הכדור . ד . כדור מוליך שרדיוסו R טעון במטען חיובי Q + . מטען נקודתי Q + שמסתו m נמצא במנוחה בנקודה A . 12 הנמצאת במרחק R 5 משפת הכדור . מהו הפוטנציאל בנקודה A ? א . מהי האנרגיה הכללית של מערכת המטען והכדור בנקודה A ? ב . מהי האנרגיה הכללית של מערכת המטען והכדור בנקודה B הנמצאת על שפת הכדור ? ג . מהי המהירות המינימלית שיש לתת למטען כשהוא בנקודה A , על מנת שיגיע לנקודה B ? ד . כדור מוליך שרדיוסו R טעון במטען חיובי Q 5 + . מטען נקודתי Q + שמסתו m מוחזק במנוחה . 13 בנקודה A הנמצאת על שפת הכדור . מהו הפוטנציאל בנקודה A ? א . מהי האנרגיה האלקטרוסטטית האצורה במערכת כשהמטען נמצא בנקודה A ? ב . משחררים את המטען ממצב מנוחה בנקודה A . ג . מהי האנרגיה הקינטית של המטען בנקודה B , הנמצאת Rקחרמב 5 משפת הכדור ? [ 1 ] מהי מהירות המטען כשהוא חולף על פני נקודה B ? [ 2 ] _ _ _ _ _ _ _ _ _ A cm [ ] 100 + + + + + Q + Q + + + + + A B R 5 + + + Q + Q 5 + + + + + + A B R 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר