עמוד:95

95 פרק 4 אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי שלושה מטענים נקודתיים, שמסת כל אחד מהם ומטען כל אחד . 8 6 − 10 ⋅ 3 − = q , מוחזקים בקודקודי משולש שווה צלעות, שאורך צלעו מהם ⎦⎤ C⎡⎣ a = 0 . 6 [ m ] . מקנים למטען הנמצא בקודקוד A מהירות לכיוון Dהדוקנ , הנמצאת במרחק ] m [ 6 . 0 מנקודה A . מהי האנרגיה האלקטרוסטטית האצורה במערכת כשהמטען נמצא בנקודה A ? א . מהי האנרגיה האלקטרוסטטית האצורה במערכת כשהמטען נמצא בנקודה D ? ב . באיזו מהירות יחלוף המטען על פני נקודה D ? ג . בארבעת קודקודיו של מלבן מצויים מטענים חשמליים . . 9 מהו הפוטנציאל החשמלי במרכז המלבן ? א . מהי העבודה החיצונית שיש להשקיע על מנת להביא מהאינסוף מטען ב . נקודתי Q 2 - אל מרכז המלבן ? מהי עבודת השדה החשמלי בהבאת מטען נקודתי Q 2 - מהאינסוף אל ג . מרכז המלבן ? ארבעה מטענים נקודתיים מסודרים כמתואר בתרשים א . . 10 מהו השדה החשמלי ( גודל וכיוון ) בראשית הצירים ? א . מהו הפוטנציאל בראשית הצירים ? ב . מהי העבודה החיצונית בהעברת מטען נקודתי q + מהאינסוף ועד לראשית הצירים ? ג . מהי האנרגיה החשמלית של מערכת המטענים ? ד . מהי העבודה החיצונית הדרושה כדי לעבור מהמצב המתואר בתרשים א למצב המתואר בתרשים ב ? ה . Q3 Q - Q - 2 Q a 8 a 8 a 6 a 6 x תרשים ב תרשים א Q 2 + d 2 d d 2 d y x + Q - Q Q - d 2 d d 2 d y x + 2 Q Q + + Q - תרשים א Q - d - Q 2 q q q A D v 0 a a a a

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר