עמוד:91

91 פרק 4 אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי דוגמה מספר ( 8 ) שלושה מטענים נקודתיים שמסת כל אחד מהם m ומטען כל אחד מהם q + מוחזקים בקודקודי משולש שווה צלעות, שאורך צלעו a . א . מהי העבודה החיצונית הדרושה בהבאת מערכת המטענים מאינסוף למקומה ? ב . משחררים את המטענים ממנוחה : ] 1 [ מהי מהירות כל חלקיק לאחר שהמרחק ביניהם יהיה a 2 ? ] 2 [ מה גודלה של המהירות המרבית של כל מטען ? פתרון דוגמה מספר ( 8 ) א . העבודה של הכוח החיצוני שווה לשינוי באנרגיה הפוטנציאלית החשמלית : ב . ] 1 [ על המטענים פועל רק הכוח החשמלי שהוא כוח משמר ולכן יש שימור אנרגיה . מכאן : ] 2 [ המהירות המרבית מתקבלת כאשר המטענים במרחק רב זה מזה ( ב"אינסוף" ) : q + q + q + a a a

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר