עמוד:89

89 פרק 4 אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי דוגמה מספר ( 6 ) בתרשים א מוצגים שני גופים נקודתיים טעונים, המוחזקים במנוחה בנקודות M ו - N . מטעני הגופים הם והמרחק בין הנקודות הוא [ cm ] 12 . הפוטנציאל באינסוף נבחר כאפס . א . האם לאורך הקטע MN יש נקודה שבה הפוטנציאל החשמלי מתאפס ? נמקו . ב . נקודה B היא אמצע הקטע MN . נקודה A נמצאת על האנך האמצעי לקטע MN , במרחק [ cm ] 16 מ - B ( ראו תרשים ב ) . מציבים בנקודה A גוף נקודתי שמטענו ומסתו ומחזיקים q בהיותו בנקודה A . אותו במנוחה . חשבו את האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית של הגוף שמטענו 3 q הנמצא בנקודה A . הזניחו את כוח הכובד הפועל עליו . ג . משחררים ממנוחה את הגוף שמטענו 3 ] 1 [ חשבו את הגודל של מהירות הגוף בהגיעו לנקודה B . ] 2 [ תלמיד טוען שהמהירות הגדולה ביותר של הגוף לאורך מסלול תנועתו היא בהגיעו לנקודה B . האם טענתו נכונה ? נמקו . פתרון דוגמה מספר ( 6 ) א . לא . מכיוון שהפוטנציאל הוא גודל סקלרי, הפוטנציאל מכל אחד מהמטענים בכל נקודה על הקו MN הוא חיובי והסכום לא יכול להתאפס . ב . ג . ] 1 [ ] 2 [ הטענה נכונה . הכוח השקול לאורך הקו AB הוא בכיוון מ - A ל - B ולכן המהירות גדלה לאורך הקו עד לנקודה B . q 1 q 2 תרשים בתרשים א [ cm ] 24 cm [ 12 ] cm [ ] 12 cm [ ] 16 M q 2 Bq 1 MN q 3 N A

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר