עמוד:88

88 פרק 4 אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי דוגמה מספר ( 5 ) אלקטרון משוחרר ממנוחה מנקודה A , הנמצאת במרחק של [ cm [ 40 ממרכזה של קליפה כדורית שרדיוסה ] R = 10 [ cm ( ראו תרשים ) . הקליפה הכדורית טעונה באופן אחיד במטען של . א . באיזו מהירות יפגע האלקטרון בפני הקליפה ? ב . לפניכם ארבעה גרפים IV – I המתארים באופן סכמתי מהירות כפונקציה של זמן . קבעו איזה מהגרפים IV – I מתאר את מהירותו של האלקטרון הנע כלפי הקליפה הכדורית . הסבירו . פתרון דוגמה מספר ( 5 ) א . הכוח היחיד הפועל במערכת הוא הכוח החשמלי בין שני המטענים, שהוא כוח משמר, ולכן האנרגיה הכוללת נשמרת . מכאן : ב . כאשר האלקטרון נע כלפי הקליפה הכדורית, כוח המשיכה החשמלי גדל, ולכן גדלה גם תאוצת האלקטרון . בגרף II שיפוע הגרף של המהירות כפונקציה של הזמן ( התאוצה ) הולך וגדל . B cm ] [ 10 cm ] A [ 40 v t v t v t v t IIIIIIIV

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר