עמוד:82

82 פרק 4 אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי פוטנציאל חשמלי בשדה של קליפה כדורית טעונה שרדיוסה R , כפונקציה של המרחק ממרכזה . הפוטנציאל בשדה של קליפה כדורית טעונה ראינו שעוצמת השדה החשמלי, הנוצר על ידי כדור מוליך טעון שרדיוסו R ושהמטען מפוזר על פניו באופן אחיד, בנקודות שונות מחוץ r > Rרודכל , שווה לזו שהייתה מתקבלת אילו כל המטען היה מרוכז במרכזו : . ממרכז הכדור ועד לפני הכדור r < R השדה החשמלי שווה אפס . בחישוב הפוטנציאל החשמלי שעל הקליפה ומחוצה לה נוכל להניח שהמטען נמצא במרכזה . לכן, כאשר r ≥ R הפוטנציאל נתון על ידי . בחלל הקליפה, כלומר עבור r < R , השדה החשמלי שווה לאפס, כלומר : אין צורך להשקיע עבודה בהעתקת יחידת מטען חיובי בתוך חלל הקליפה . לכן הפוטנציאל קבוע ושווה לזה שעל פניו . באיור מתואר גרף של הפוטנציאל של קליפה כדורית טעונה . פרק 6 Fig r V V = k Q R V = k Q r R

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר