עמוד:65

65 פרק 3 שטף חשמלי וחוק גאוס דוגמה מספר ( 4 ) כדור העשוי מחומר מבודד שרדיוסו R טעון במטען חיובי בצפיפות נפחית ρ + . ידוע שעוצמת השדה החשמלי במרחק R 2 ממרכזו היא E . ε , ρ . נתונים : E , 0 א . מצאו את רדיוסו של הכדור R . ב . מצאו את מטען הכדור Q . פתרון דוגמה מספר ( 4 ) א . נבטא את מטען הכדור בעזרת חוק גאוס . עוצמת השדה מחוץ לכדור הטעון במרחק R 2 ממרכזו : מכאן שמטען הכדור : נבטא את מטען הכדור בעזרת צפיפות המטען הנפחית, הנתונה בביטוי : מכאן שמטען הכדור : נשווה בין שני הביטויים שקיבלנו עבור המטען : ומכאן שרדיוס הכדור הוא : ב . נציב את הביטוי שהתקבל עבור הרדיוס באחד מהביטויים של המטען : R R 2 + + + + + + + + + +

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר