עמוד:57

57 פרק 3 שטף חשמלי וחוק גאוס Q R + + + + + + + + + + + + r משטח גאוס דמיוני שימושים של חוק גאוס השדה החשמלי של מטען נקודתי מטען חיובי Q מוצב בנקודה כלשהי . נבנה סביב המטען מעטפת כדורית שרדיוסה r . מטעמי סימטריה, השדה החשמלי מאונך למעטפת הכדורית ושווה בכל הנקודות שעל פניה . המטען הכלוא בתוך המעטפת הוא המטען Q . שטח מעטפת הכדור שדרכו בוקע השדה הוא . על פי חוק גאוס : אם נמקם מטען נקודתי q במרחק r , נקבל שהכוח שפועל עליו הוא . זהו למעשה חוק קולון . השדה החשמלי של כדור מוליך טעון השדה מחוץ לכדור ( r > R ) : כמו במקרה הקודם, נבנה מעטפת כדורית שרדיוסה r . מטעמי סימטריה, השדה החשמלי מאונך למעטפת הכדורית ושווה בכל הנקודות שעל פניה . המטען הכלוא בתוך המעטפת שווה למטען הכדור Q . שטח מעטפת הכדור שדרכו בוקע השדה הוא . מכאן : Q + r משטח גאוס דמיוני מסקנה : השדה החשמלי שנוצר על ידי כדור מוליך טעון בנקודות שונות מחוץ לכדור, שווה לשדה שהיה נוצר בנקודות אלה אילו כל המטען היה מרוכז בנקודה במרכז הכדור .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר