עמוד:50

50 פרק 2 השדה החשמלי בתרשים א מתואר חלקיק בעל מסה m ומטען חיובי q , הנכנס במהירות v במקביל לשדה חשמלי אחיד E . . 17 בתרשים ב מתואר אותו חלקיק, הנכנס באותה המהירות במאונך לשדה חשמלי אחיד E . בתרשים ג מתואר אותו חלקיק, הנכנס באותה המהירות לשדה חשמלי אחיד E , אך הפעם כיוון המהירות יוצר זווית α עם כיוון השדה החשמלי . מהי צורת המסלול ומהו סוג התנועה של החלקיק בכל אחד מהמצבים המתוארים בתרשימים א, ב ו - ג ? א . האם מהירות החלקיק משתנה לאורך המסלול ? קבעו זאת עבור כל מצב . ב . בתרשימים א, ב מתוארים שני מערכים שונים של ארבעה מטענים נקודתיים, המסודרים על ציר ה - x . . 18 עבור כל אחד מהתרשימים, מצאו מהו השדה החשמלי בראשית הצירים . א . איזה חץ מתאר את כיוון השדה החשמלי השקול שיוצרת מערכת המטענים לאורך ציר ה - y החיובי : ב . בסידור המתואר בתרשים א ? [ 1 ] בסידור המתואר בתרשים ב ? [ 2 ] v v EE תרשים ב תרשים א v v EE α תרשים ג תרשים ב v v v EEE α תרשים ג תרשים ב תרשים א פרק 52 Fig dd y x + Q - Q - Q + Q dd dd y x + Q - Q - Q + Q dd 3 2 1 תרשים בתרשים א 7 8 64 5 3 2 1 4 7 8 6 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר