עמוד:44

44 פרק 2 השדה החשמלי דוגמה מספר ( 8 ) אלקטרון שמסתו ומטענו נכנס במהירות שגודלה v וכיוונה שמאלה, במאונך לאזור שבו שורר שדה חשמלי אחיד, שעוצמתו , שנוצר בין שני לוחות טעונים . כיוונו של השדה מתואר בתרשים ( הניחו כי השפעת המשקל זניחה יחסית לכוח החשמלי ) . א . נתחו את תנועת האלקטרון בכיוון האופקי ובכיוון האנכי . ב . חשבו את גודלה של תאוצת האלקטרון בשדה החשמלי . ג . חשבו את זמן תנועת האלקטרון בשדה החשמלי, אם נתון שבזמן t הוא מגיע בדיוק לקצה השמאלי של הלוח התחתון, כמתואר בתרשים . ד . מהי מהירות האלקטרון ( גודל וכיוון ) כשהוא עובר בדיוק בקצה השמאלי של הלוח התחתון ? פתרון דוגמה מספר ( 8 ) א . בכיוון האופקי לא פועל על האלקטרון כוח כלשהו, ולכן הרכיב האופקי של מהירותו נשאר קבוע . בכיוון האנכי פועל על האלקטרון כוח חשמלי לכיוון מטה, בניגוד לכיוון השדה החשמלי . מכיוון שהשדה הוא אחיד, האלקטרון ינוע בתאוצה קבועה עם מהירות התחלתית השווה אפס . ב . לפי החוק השני של ניוטון : ג . נחשב את זמן תנועתו של האלקטרון בשדה בעזרת חישוב ההסחה האנכית ברגע t : ד . את הרכיב האופקי של המהירות נמצא בעזרת חישוב ההעתק האופקי ברגע t : את הרכיב האנכי של המהירות ברגע t נמצא בעזרת הנוסחה : ומכאן, גודל המהירות ביציאה וכיוונה : v E 0 . 5 ] cm [ cm [ ] 5 cm [ ] 5 . 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר