עמוד:43

43 פרק 2 השדה החשמלי דוגמה מספר ( 7 ) חלקיק בעל מסה m , הטעון במטען q , נמצא במנוחה בדיוק באמצע המרחק d שבין שני לוחות אינסופיים, שביניהם שורר שדה חשמלי אחיד שעוצמתו E ( המרחק d קטן מאוד ביחס לממדי הלוחות ) . נתונים : d , E, k , g , m . א . רשמו את גודלו וכיוונו של הכוח החשמלי הפועל על החלקיק . ב . רשמו את כיוונו של השדה החשמלי השורר בין הלוחות . ג . חשבו את גודלו וסימנו של מטען החלקיק q . ד . חשבו את גודלו של השדה החשמלי בנקודה P , הנמצאת במרחק d מימין לחלקיק . פתרון דוגמה מספר ( 7 ) א . החלקיק נמצא במנוחה, לפיכך : כיוונו של הכוח החשמלי מנוגד לכיוון כוח הכבידה, כלומר כלפי מעלה . ב . כיוון השדה החשמלי בין הלוחות הוא מהלוח הטעון חיובי ללוח הטעון שלילי, כלפי מעלה ( בוקע ממטען חיובי ונבלע במטען שלילי ) . ג . כיוון הכוח הפועל על המטען הוא בכיוון השדה החשמלי, לכן המטען הוא חיובי וגודלו : ד . בין שני הלוחות השדה הוא אחיד, בנקודה p השדה שווה לסכום השדות של הלוחות ושל החלקיק . גודלו : d σ - σ + d q P d 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר