עמוד:28

28 פרק 1 הכח החשמלי וחוק קולון כדור קטן שמסתו m ומטענו q + נמצא במנוחה על מישור . 22 משופע חלק הנטוי בזווית α . בקצהו התחתון של המישור המשופע מחובר באופן קבוע כדור קטן אחר שמטענו Q + . נתונים : g , m , Q , q , α . ערכו תרשים כוחות הפועלים על הכדור q + שנמצא על א . המישור המשופע . מהו המרחק r בין שני המטענים במצב שבו הכדור ב . נמצא בשיווי משקל ? מרחיקים את הכדור ממצב שיווי המשקל שלו בשיעור x ( כך שהמרחק בין המטענים הוא r + x ) . ג . הראו כי הכוח השקול הפועל על הכדור כפונקציה של x נתון בביטוי : מצאו ביטוי מקורב עבור הכוח השקול שחושב בסעיף ג, בהנחה שהתזוזה x קטנה יחסית ל - x < < r ( r ) , ד . ותארו את תנועת הכדור אם הוא ישוחרר ממנוחה בסמוך מאוד לנקודת שיווי המשקל . בתרשים שלפניכם מתוארת טבעת מעגלית דקה שרדיוסה R , והיא טעונה . 23 באופן אחיד במטען חיובי Q + . ציר z מוגדר כך : ראשיתו נמצאת במרכז הטבעת המעגלית, הוא מאונך למישור הטבעת, וכיוונו החיובי כלפי מעלה . מניחים מטען נקודתי q - על ציר z במרחק כלשהו ממרכז הטבעת . מהו הכיוון של הכוח החשמלי השקול על המטען q - בכל הנקודות א . ששיעורן 0 > z ? נמקו . מהו הכיוון של הכוח החשמלי השקול על המטען q - בכל הנקודות ב . ששיעורן 0 < z ? נמקו . מהו הכוח השקול הפועל על החלקיק כפונקציה של המרחק z ממרכז הטבעת ? ג . מהו הכוח השקול הפועל על החלקיק אם הוא מונח במרכז הטבעת ( 0 = z ) ? מה משמעות התוצאה ? ד . מהו הכוח השקול הפועל על החלקיק אם הוא מונח בנקודה הרחוקה מאוד מן הטבעת ( ב"אין - סוף" ) ? ה . מה משמעות התוצאה ? ( * ) באיזה מרחק ממרכז הטבעת, הכוח הפועל על החלקיק מקסימלי ? ו . x y + q,m Q + α Z R

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר