עמוד:24

24 פרק 1 הכח החשמלי וחוק קולון q נמצאים במרחק של 40 ס"מ זה מזה . . 9 q ו - [ µC ] 12 = 1 שני מטענים נקודתיים של [ µC ] 8 = 3 q , כדי שהוא יישאר במקום ? א . היכן לאורך הקו המחבר ביניהם יש להניח מטען של [ µC ] 5 = 2 כיצד תשתנה תשובתכם אם המטען הוא של [ µC ] 5 - ? ב . כיצד תשתנה תשובתכם אם המטען הוא של [ µC ] 4 ? ג . מהי המסקנה מתשובותיכם לסעיפים הקודמים ? ד . בארבעת קודקודיו של מלבן מצויים מטענים . 10 חשמליים . חשבו את הכוח החשמלי המופעל q . על מטען 2 שלושה מטענים זהים נמצאים על הקודקודים של . 11 q . q 1 = q = 2 משולש שווה צלעות שאורך צלעו a . ערכי המטענים הם : q = 3 q . א . מצאו את הכוח השקול ( גודל וכיוון ) הפועל על המטען 3 q יהיה שווה אפס ? ב . היכן יש להציב מטען נוסף q , כך שהכוח השקול על 3 שני חלקיקים בעלי מסה m כל אחד, תלויים על שני חוטים דקים וחסרי מסה . 12 q . כתוצאה מהדחייה q , 1 בעלי אורך L . טוענים את החלקיקים במטענים חיוביים 2 ההדדית פורשים החוטים ויוצרים זוויות שוות θ ביחס לאנך, כמתואר בתרשים . יש m , L , q . q , 1 להתחשב בכוח הכובד . נתונים : g , 2 הסבירו מדוע זוויות הפרישה שוות, למרות המטענים השונים . א . רשמו משוואות המאפשרות לחשב את זווית הפרישה θ ב . ( אין צורך לפתור אותן ) . a a a q q 21 q 3 LL q q 21 θ q 2 = 2 ] μ C [ q 4 = 4 ] μ C [ q 3 = - 3 ] μ C [ q 1 = 1 ] μ C [ 8 ] cm [ cm [ ] 8 cm [ 6 ] cm [ ] 6 q 1 = 12 ] μ C [ q 3 = 8 ] μ C [ q 2 = 5 ] μ C [ 3 21 cm [ ] 40

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר