עמוד:15

15 פרק 1 הכח החשמלי וחוק קולון ב . q , על מנת שהכוח השקול שיפעל q במרחק של ] m [ 033 . 0 שמאלה מהמטען 2 יש לשים את המטען 3 עליו יתאפס . דוגמה מספר ( 3 ) ארבעה מטענים זהים נמצאים על הקודקודים של ריבוע שאורך צלעו a . ערכי q . q 2 = q 1 = q = 3 המטענים הם : q = 4 q ? א . מהו הכוח השקול ( גודל וכיוון ) הפועל על המטען 3 q אם יוצב במרכז הריבוע ? ב . מהו הכוח השקול ( גודל וכיוון ) שיפעל על המטען 3 q למקומו המקורי שבפינה . מהו הכוח ( גודל וכיוון ) ג . מחזירים את המטען 3 q אם יוצב במרכז הריבוע ? שיפעל על מטען נוסף q = 5 q 1 = 8 [ µ C ] q 3 = 1 [ µ C ] q 2 = 2 [ µ C ] 2 1 F1,3 F2,3 m ] 0 . 1 - x x [ 1 . 0 a a aa q q 21 q q 34 נשווה בין הכוחות כדי למצוא באיזה מקום מתאפס שקול הכוחות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר