עמוד:42

42 ברצף הגאים אקספרסיבי חסר משמעות מילולית מדויקת - "ולא טטי, ולא טטה" - כשכוונתה לבטא את קוצר הרוח, או אף את הזעף שחש החתול נוכח כל אלה הטורחים סביבו ומנסים לפייסו . לפני קריאה הציגו את שמו של השיר ובקשו מהילדים להתבונן באיור . שאלו : מי כועס ? מה בגוף שלו מראה שהוא רוגז ? ( הוא מכונס בעצמו, עיניו צרות ומבטו מלוכסן, ראשו מורכן, זנבו אסוף ) . איך נראה החתול הקטן שמאחור ? אילו יכלו השניים לדבר, מה היה כל אחד מהם אומר ? הפנו את תשומת ליבם של הילדים ליחסי הגודל בין שני החתולים . החתול הרוגז נראה גדול הרבה יותר, כאילו הכעס מעצים את נוכחותו ומאיים על הסובבים אותו . קריאת השיר קראו את השיר במלואו . חשוב לשים לב שבמילה "ברוגז" אין הכוונה למושג "ברוגז" משפת הילדים ( הבי"ת הפותחת נהגית כמו במילה "ברכה" ) , אלא במילה המתארת הימצאות במצב של רוגז ( הבי"ת נהגית כמו במילה "בדיוק" ) . כדאי להקפיד על קריאה מוטעמת ועל סימני הקריאה . השורות שיש בהן הגאים במקום מילים אמורות להיות אקספרסיביות אף שהן חסרות משמעות מילולית ברורה . קריאת השורות בבית השני אמורה לבטא את נחרצותו של החתול הסרבן . לפני הקריאה השנייה בקשו מהילדים לשים לב לחזרות על המילה "רוגז" ועל המילה "לא" . לאחר הקריאה בקשו מהילדים למצוא את המילים הללו בשיר, ושאלו מה הסיבה לחזרות . שאלו : האם משהו השתנה ? האם החתול נרגע ? הפנו את תשומת לב הילדים לשורה הפותחת ולשורה הסוגרת, הזהות . הפנו את הילדים לתחושותיהם שלהם . האם כבר נמצאו במצב כזה ? האם הם מכירים את התחושה של "ברוגז עם כולם" ? לאחר הקריאה פעילות 1 מכוונת את הילדים לאמצעי ספרותי - חזרה על מילים שיש להן משמעות בשיר . מבררים עם הילדים מה לדעתם הסיבה שהמשורר בחר לחזור על מילה מסוימת ( הדגשה ) . פעילות 2 מעבירה את התחושות של החתול אל עולמם של הילדים . פעילות 3 שולחת את הילדים לאיתור פרט גלוי ( כולם ) , אבל יכולה לעורר שיח - למה הוא רוגז על כולם כשבעצם הוא כועס על חתול אחד מסוים ? מה זה אומר ? האם הוא באמת כועס על כולם ? בפעילות 4 יש שתי תשובות נכונות . הן אמנם קרובות זו לזו, אבל יש הבדל ביניהן : האחת נוגעת להשפעת הרוגז על הזיכרון, והאחרת נוגעת להשפעת הרוגז על היכולת הטכנית של הדיבור . בפעילות 5 הילדים צריכים לחשוב על קריאה בקול ועל העוצמה המתבקשת לקריאה כזאת כדי להעביר את התחושה שבשיר . יכול להיות שיעלו מסקנות שונות אצל ילדים שונים, וכדאי לשמוע איך כל אחד מסביר את ההצעה שלו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר