עמוד:30

30 הקניית המיליות : יֵש / אֵין קסם מלמדת את המיליות יש / אין . כתבו את המיליות על הלוח, והתלמידים יתרגלו את כתיבתן . פתחו במדרש תמונה : מה רואים בכל איור ? שאלו : מה יש בתרמיל של איילה - האם יש ממתקים ? הילדים עונים : יש / אין . התלמידים ישלימו את 3 המשפטים הראשונים . שאלו : מה יש בתרמיל של שחר ? האם בתרמיל של שחר יש ממתקים ? התלמידים ישלימו את 3 המשפטים הבאים . מה בתרמיל ? - תחילה יש לקרוא את כל המשפט, ורק אחר כך להשלים : יש או אין . אוצר מילים - מה משותף לכל המילים האחרונות במשפטים שלמעלה ? ( כולן דברי מאכל ) . איזו מילה מסתתרת במילה - נקניקייה ? ( נקניק ) . נקניקייה = נקניק קטן . איזו מילה מסתתרת במילה לחמנייה ( לֶחֶם ) . לחמנייה = לחם קטן . מָה בַּתַרְמִיל ? כִּתְבוּ יֵשׁ אוֹ אֵין לְפִי הַצִיוּר . בַּתַרְמִיל שֶׁל אַיָלָה בַּתַרְמִיל שֶׁל אַיָלָה בַּתַרְמִיל שֶׁל אַיָלָה בַּתַרְמִיל שֶׁל שַׁחַר בַּתַרְמִיל שֶׁל שַׁחַר בַּתַרְמִיל שֶׁל שַׁחַר חָלִיל . לַחְמָנִיָה . מַמְתַקִים . בָּנָנָה . נַקְנִיקִיָה . מַמְתַקִים . אֵיןיֵשׁ דִי לִי ךכִכִּייִטִחִזִיוִהִגִבִיבִּ אִי 22

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר