עמוד:60

60 הקניית האות ג בחיריק ובקמץ - פתח גִנָה - תחילה מקנים את האות ג בצירוף חיריק גִי, גִ . גָמָל - בהמשך מקנים את האות ג בצירוף סימני ניקוד מוכרים גָ / גַ . גְלִידָה - אחר כך מקנים את סימן השווא המוכר - גְ . מה שומעים במילה ? אבחנה שמיעתית - בררו תחילה שהאיורים ברורים ושהמילים ידועות ( למשל, המילים : גבינה ) . בכל המילים יש ג . התלמידים יכתבו את הצליל בכל מילה : גַ או גְ . המילים הן : גלידה, גמל, אגס, גבינה . באיזו מילה שומעים גִי ? - בכל המילים יש ג, אך רק בשתיים יש הצליל המבוקש . המילים הן : גיטרה, עגילים, גֶזר, מגילה . מָה שׁוֹמְעִים בַּמִלָה ? כִּתְבוּ גָ אוֹ גְ . בְּאֵיזוֹ מִלָה שׁוֹמְעִים גִי ? כִּתְבוּ . גִגְגָ גִ גָמָלגִנָה גְגָ גְלִידָה גִגִי גְגַגָ י דִי חִבִּלִי ךכִכִּייִטִזִיוִ הִגִ בִי אִי 52

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר