עמוד:59

59 מודעות מורפולוגית - גופים מה תמר עשתה ? - תמר עשתה פעולות שונות . התלמידים יכתבו כל פעולה בגוף 1 : קמתי, התלבשתי . . . . בטור אני - כל ילד וילדה כותבים על עצמם לפי המודל בטור הימני . כל תלמיד ותלמידה יכתבו את השם שלהם ואת הפועל בנטייה הנכונה . אם מישהו לא עשה את הפעולה, אפשר להוסיף את המילה לא ( לא הסתרקתי ) . הדגשה - בקשו מהתלמידים להדגיש בעט סימון ( מרקר ) את סיומות הפעלים : ה, תִי . עם תלמידים המסוגלים לכך אפשר לנסח הכללה בנוגע לכל אחת מהתבניות שמתגלות . ניתן לאפשר להם להוסיף פעלים שאינם מופיעים בחוברת וליצור כרטיסים לבסיסי המשחק השונים בכיתה . לדוגמה : בסיס המשחק "דגים דגים" - התלמידים מכינים כרטיסי פעלים שאותן מצמידים לדגים השונים . המורה אומרת את שמרתְ, אתה . . . . והילדים צריכים לדוג את הדג שכתוב עליו שָׁמַרְתָ . אני, את ואתה , מיון פעלים לפי הגופים המתאימים . אם תלמידים מתקשים במיון, חזרו בכל פעם אל שם הגוף : אני . . . לקחתי, אתה . . . אמרתָ . אֲנִי, אַתְ וְאַתָה . כִּתְבוּ כָּל מִלָה בַּמָקוֹם הַמַתְאִים . לָקַחְתִי • אָמַרְתָ • שַׁרְתָ • סִפַּרְתְ • יָשַׁבְתְ • פָּחַדְתִי • הִתְפַּלַלְתָ תָמָר קָמָה . תָמָר שָׁתְתָה חָלָב . תָמָר סִדְרָה אֶת הַתִיק . תָמָר לָקְחָה אֶת הַלַחְמָנִיָה . אֲנִי אֲנִי אֲנִי אֲנִי קַמְתִי מָה תָמָר עָשְׂתָה ? מָה אֲנִי עָשִׂיתִי ? מָה אֲנִי לֹא עָשִׂיתִי ? כִּתְבוּ עַל עַצְמְכֶם . תָמָר אֲנִי אֲנִי אָמַרְתָסִפַּרְתְלָקַחְתִי אַתְאַתָה מִ ן נִי ם תִירִ שִׂ שִׁיקִ ץצִיףפִעִ סִי פִּי 51

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר