עמוד:58

58 לעשות ? מה התלמידים נוהגים לעשות ? באיזו שעה קמים ? מתי מסדרים ילקוט ? מה קשה לי לעשות כשאני מתכונן / נת ללכת לבית הספר ? מה יכול לעזור לי ? אפשר לבקש מהילדים לתת עצות זה לזה ולהציע פתרונות . אפשר להוסיף פעילויות כתיבה חופשית במחברת בנושא זה . כדאי להציע לילדים נושאים נוספים לביטוי בדיבור, ולצרף את הדגם לפתיח - מה שמצחיק בבקרים אצלנו הוא ש . . . מה שמרגיז בבקרים אצלנו הוא ש . . . קריאת דו - שיח ( דיאלוג ) אבא, די ! - קטע זה הוא דו - שיח בין תמר לאביה . דו - שיח הוא שיחה בין שני אנשים . לדו - שיח יש מוסכמות כתיבה : בכל פעם שמישהו מדבר - הדיבור נפתח בשורה חדשה . בתחילת השורה כותבים את שם הדובר / ת ומוסיפים נקודתיים לפני הציטוט ( לעיתים יש רק קו מפריד בתחילת השורה ) . לקראת קריאת הדו - שיח כדאי לחזור על המשמעות של סימני הפיסוק ( סימן שאלה וסימן קריאה ) . שאלות הבנה בע"פ - אחרי קריאת הדו - שיח, שאלו שאלות בעל - פה . לדוגמה : 1 . באיזה חלק של היום התקיימה השיחה ? 2 . למה תמר אמרה : "דַי ! " גופים - בדוח - שיח נמצא פעלים רבים בגוף שני ובגוף ראשון ( כמו בדו - שיח זה ) . בקשו מהתלמידים לסמן את כל המילים שנגמרות בסופית תְ - בצבע אחד, ואת כל המילים שנגמרות בסופית תִי - בצבע אחר . פנטומימה - יהיה משעשע לבצע את הדו - שיח וגם את הקומיקס . תחילה רק המחיזו את הדיאלוג . בהמשך הציגו כפנטומימה - 2 תלמידים יקראו את הדיאלוג, ו - 2 תלמידים אחרים יציגו את הפעולות . בהמשך אפשר להמציא פעלים אחרים ( צחצחת שיניים, הכנת שיעורים . . . ) והתלמידים יצטרכו להציג אותם . שיחה וכתיבה - שוחחו עם התלמידים על הנושא : הקימה בבוקר . שאלו : אילו פעולות צריך תָמָר קָמָה תָמָר, קַמְתְ ? כֵּן . שָׁתִית חָלָב ? כֵּן . סִדַרְתְ אֶת הַתִיק ? כֵּן . לָקַחְתְ אֶת הַלַחְמָנִיָה ? כֵּן, אַבָּא . קַמְתִי, שָׁתִיתִי, סִדַרְתִי, לָקַחְתִי . רָם, קַמְתָ ? דַי ! דַי ! דַי ! שָׁתִיתָ ? סִדַרְתָ ? דִי חִבִּלִי ךכִכִּייִטִזִיוִ הִ גִבִי אִי 50

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר