עמוד:49

49 השלימו - יש לקרוא את כל המשפט, ורק אחר כך להשלימו . מה היה במסיבה ? - התלמידים יעיינו באיורים, ויקיפו את האיורים שמתאימים לסיפור ( האמצעי והשמאלי ) . כן או לא ? - שאלות הבנה ברמה של איתור פרטים והסקת מסקנות . שיחה וכתיבה - בעקבות הסיפור אפשר לשוחח על ביישנות : ממה מתביישים ? איך מרגישים כשמתביישים ? איך נקרא מי שמתבייש ? איך אפשר להתגבר על הביישנות ? אפשר להוסיף פעילות של כתיבה חופשית במחברת ובמידת הצורך להציע פתיח מקדם כתיבה : אני מתבייש / ת כאשר . . . כך אני מצליח / ה להתגבר על הביישנות . . . אפשר להפנות לילדים שאלה : איך אפשר לעזור לילד ביישן ? ולטובת השיח הדבור להציע דגם לתשובה : אני מציעה ש . . . או כדאי ש . . . מָה הָיָה בַּמְסִבָּה ? הַקִיפוּ רַק אֶת הַצִיוּרִים שֶׁמַתְאִימִים לַסִפּוּר . כֵּן אוֹ לֹא ? סַמְנוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . הַשְׁלִימוּ לְפִי הַסִיפּוּר . לַמְסִבָּה שֶׁל תָמָר . • סָבְתָא אֶת תָמָר : • סָבְתָא וְלֹא רָקַדְתְ ? לָמָה לֹא • סָבְתָא סִפְּרָה לְסַבָּא : . בַּמְסִבָּה תָמָר סִפְּרָה בָּאָה שָׁאֲלָה רָקְדָה יָשַׁבְתְשַׁרְתְ רָקְדָה הִתְבַּיְשָׁה לֹאכֵּן אַיָלָה רָקְדָה ? שַׁחַר רָקַד ? נָדָב שָׁר ? תָמָר שָׁרָה ? מִ ן נִי ם תִישִׂ שִׁי רִ קִ ץצִיףפִעִ סִי פִּי 41

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר