עמוד:35

35 הכנה לקראת הסיפור - הפיל והפיתה ( בעמוד הבא ) . כתבו את המילים - בניית מילים - אמנם המילים חדשות, אך הן מורכבות מצלילים שנלמדו . בדקו אם יודעים מה משמעות איילים , הביאו תמונה של איילים . מה מתאים לציור ? - פעילות הבנה של המילים שנבנו . לִי םפִּילִייָםאַ מָה מַתְאִים לַצִיוּר ? כִּתְבוּ . • מִשְׁפָּחָה שֶׁל פִּילִים . • מִשְׁפָּחָה שֶׁל אַיָלִים . • הַיַלְדׇה בַּפִּנָה • הַיַלְדׇה בַּפִּתָה פָּשְׁחָהמִ כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים . מִ ן נִי ם תִישִׂ שִׁי רִ קִ ץצִיףפִעִסִי פִּי 27

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר