עמוד:59

59 משחקי חזרה משחק ושתי פעילויות משעשעות : דומינו, חריזה ומגדל מילים, לתרגול ולחיזוק הקריאה והכתיבה . דומינו מילים - לפני המשחק חזרו על הקריאה של כל המילים . התלמידים יגזרו את רצועות הנייר המסומנות משמאל ויצמידו מילים זהות זו לזו . אפשר לשחק לבד, ואפשר ליצור תחרות בזוגות - מי מוצא יותר התאמות ? מי יוצר טור שלם מכל הכרטיסים הכי מהר ? בהמשך אפשר ליצור משפטים כגון : "ברק קם", "תמר קמה", "מרק קר" . אפשר גם לבנות משפטים מצחיקים . מה מתחרז ? חריזה - משחקי חריזה חשובים לפיתוח הערנות הפונולוגית . חרוז נחשב, בדרך כלל, הברה שלמה זהה או תנועה + עיצור ( בַּר / קַר ) . תוכלו לשחק גם ב : א . חרוזים שטותיים ( מילות תֶפֶל בעל פה ) ; בַּר - רַר, לַר, יַר ) . ב . תוכלו לדקלם התחלה של שיר , והתלמידים ישלימו : ברק ברק / אוכל את ה . . . מגדל מילים - בקצה המגדל אות אחת ( הראשונה ) , ובכל שלב מוסיפים אות לסוף המילה הקודמת . משחק שמות פרטיים - שחקו • במשחק שמות פרטיים . קראו את הצלילים שהכרנו : תָ, ת, מָ, מ, רָ, ר, בָ, ב, קָ, ק . בכל פעם שצליל זה נמצא בשם תלמיד הוא יקום, ויאמר את שמו . "גלגל הקסם" - אפשר לתת • לתלמידים המסוגלים לכך לכתוב מילים שונות שנלמדו ולהשתמש בהן ככרטיסים המאפשרים הרחבה של מאגר המילים למשחק "גלגל הקסם" . דוֹמִינוֹ מִלִים . גִזְרוּ אֶת הַכַּרְטִיסִים שֶׁבַּצַד וְשַׂחֲקוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה מִתְחָרֵז עִם תָמָר ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מִגְדַל מִלִים . כִּתְבוּ מִלִים כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה מִתְחָרֵז עִם בָּרָק ? הַקִיפוּ . קָמָהבַּר מָרָק קָרָה קַר רַק מַר בַּת תָמָר קָםקָם בָּרָק מ ק קרׇמׇ בּ רבַּ בָּרָק מָרָק בַּר קַר מַר קָרָה קָמָה קַר מָרָק תָמָר תָמָר קָם קַר מָרָק קָם בָּרָק בָּרָק קָמָה מׇתׇ שׇׂשׇׁ רׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם 31

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר