עמוד:58

58 מה חסר ? תבנית המילה - התלמידים יקראו את המילה בָּרָק וישלימו בכל פעם את האות החסרה . משחק מצלמים את המילה - המורה תציג לילדים על הלוח מילה ( מרק, תמר, קר . . ) . הילדים "יצלמו" את המילה וינסו לזכור אותה . המורה תמחק בכל פעם צירוף אחר מהמילה והילדים יצטרכו להשלימו . לילדים שעשויים לחוות קושי בזכירת המילה כדאי להקדים לפעילות זו פעילות מוחשית : מניחים כרטיסיות צירופים על השולחן או כותבים על הלוח . יש להחסיר או להוסיף את אחד הצירופים לאחר חשיפה למילה השלמה . איפה כתוב "לא" ? - אפשר להציג בפנטומימה חלק מהמילים . תלמידים יציגו מילה, ואחרים ישערו מהי המילה . קומיקס - שאלו : מה רואים בקומיקס ? מי האנשים ? מה קורה ? התלמידים יקראו את משבצות הקומיקס לפי הסדר, וינסו להבין מה קרה . הציגו את הסיטואציה שבקומיקס . בחרו באבא, אימא ותמר . אפשר להציע לתלמידים להשלים בהצגה פרטים שאינם מופיעים באיור, כמו : למה תמר לא קמה, מה תמר אומרת . אֵיפֹה כָּתוּב לֹא ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . לֹא לֹא מָרָק מָה לֹא בָּרָק קָם לֹא מָה חָסֵר ? הַשְׁלִימוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . בָׇּקרָקבָׇּק לׇךכׇכׇּיׇטׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇ בַּ אׇ תָמָר ! תָמָר ! א . תָמָר קָמָה ? תָמָר, מָה קָרָה ? תָמָר א קָמָה . רָ 30

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר