עמוד:83

83 חזרה כללית והקניית המיליות שֶׁל, כֵּן, לֹא שֶׁל, שֶל ; הקניה - את המילית שֶׁל המציינת שייכות, מקנים דרך יחסי משפחה ( אח שֶל . . . ) . עברו יחד על האיורים . התלמידים יזהו בעזרת קריאה את הדמויות . תוכלו לשאול גם : מי גדול יותר ? מי קטן יותר ? מי בן ? מי בת ? מי אח של . . . ? מי אחות של ? כֵּן או לֹא ? התלמידים ילמדו לזהות את "כן" כמילה שלמה וישלימו את השאלות "כן או לא ? " בהתאם לנתונים באיורים . שלטים - אפשר להכין שלטים • קטנים של המיליות כֵּן / לֹא ולחלק לקבוצה של ילדים . קבוצה אחרת - תמציא שאלות : אתה אח של . . . ? את גרה ב . . . ? והתלמידים ירימו את השלט הנכון . של אַתָה אָח שֶׁל בָּרָק ? כֵּן אוֹ לֹא ? סַמְנוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . לֹאכֵּן רָם אָח שֶׁל שַׁחַר ? רָם אָח שֶׁל תָמָר ? רָם אָח שֶׁל אַיָלָה ? שַׁי אָח שֶׁל אַיָלָה ? שׇׂ שׇׁרׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם שֶׁל מׇתׇ שַׁי רָם בַּר 55

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר