עמוד:102

102 השווא בפעלים בנקבה הבנה וכתיבה - מתבוננים במעבר • מצורת זכר לצורת נקבה בפועל, ומתבוננים בסימן השווא בפועל הכתוב : שרק - שרקה ; שתק - שתקה . כותבים את הפועל השלם . תבנית פועל בבניין קל בהווה, • יחיד ויחידה - הפנו את תשומת לבם של התלמידים לתבנית שמתחת לפעילות הראשונה בעמוד . כתבנו את התבנית על הלוח והראו לתלמידים שהיא מתאימה לפעלים רבים שהם מכירים - רקד - רקדה, הלך - הלכה, שמרק - שמרה, מכר - מכרה, נסע - נסעה, כתב - כתבה, מחק - מחקה וכן עוד . הראו את המבנה החוזר בעזרת סימני הניקוד שאינם משתנים מפועל לפועל . בעבודה עם מתקדמים הסבירו שבעברית יש קבוצות של מילים שיש להן "צורה" דומה או "מבנה" דומה . הדגימו בעזרת מילים כמו מסעדה, משטרה ומספרה, והראו לתלמידים את התבנית המשותפת למילים הללו - מ' תחילית, שלושה ריבועים ריקים שתחתם שווא, קמץ, קמץ, וה' בסוף . נָדָב חָשַׁב . יָשַׁב תָמָר חָשְׁבָה . יָשְׁבָה שְׁ נָדָב שָׁתַק . תָמָר שָׁתְקָה . תְ נָדָב שָׁרַק . רְ תָמָר שָׁרְקָה . שָׁרְקָה כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה מַתְאִים ? מִתְחוּ קַו . ְׇ הַׇ לׇ ךכׇכׇּ יׇ טׇ חׇ זַוׇהַ דׇ גַ בׇבַּאׇׇ 74

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר