עמוד:144

יוצא מן הכלל עמוד 171 : דיאגרמה זו מייצגת את הקשר בין שתי קבוצות של רובוטים באוסף הצעצועים של דנה . יוצא מ ה כ לל באוסף הצעצועים של דנה יש שבעה רובוטים : רובוטים ורו ד י ם רובוטים שיש לה ם א נ ט נו ת האם כתבתם שלושה שמות באזור אחד בתרשים ושני שמות באזור האחר ? ב ד יקה התרשים שלפניכם מייצג את הקשר בין קבוצת הרובוטים הוורודים לקבוצת הרובוטים שיש להם אנטנות באוסף . כתבו את השם של כל רובוט באזור המתאים בתרשים . אם יש רובוט שאינו שייך לשום קבוצה, סמנו אותו X-ב . בִּי אֵי גִ'יאֵףאִידִּי סִי בִּי אִי אֵף גִ'יאֵי סִידִּי הקבוצה המסומנת בקו מתאר כחול היא קבוצת הרובוטים שיש להם אנטנות . הקבוצה המסומנת בקו מתאר כתום היא קבוצת הרובוטים הוורודים . בתרשים קבוצת הרובוטים שיש להם אנטנות מוכלת בתוך קבוצת הרובוטים הוורודים . המשמעות היא שכל הרובוטים באוסף הצעצועים של דנה שיש להם אנטנות הם ורודים ( די וסי ) . בטבעת החיצונית יש לכתוב את שמות הרובוטים הוורודים שאין להם אנטנות ( אִי, אף ואֵי ) . הרובוטים ג'י ובי אינם שייכים לשום קבוצה, ולכן יש לסמן אותם ב-Χ . 144

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר